Analele Universităţii din Oradea. Seria Ştiinţe Economice

Revista Analele Universitatii din Oradea. Stiinte Economice (AUOES), este publicată începând cu anul 1994, în urma desfășurării sesiunii de comunicări științifice/conferinței anuale organizate de Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea. În fiecare an, lucrările sesiunii de comunicări științifice/conferinței au fost publicate, pe suport de hârtie și/sau suport electronic (CD), în Analele Universității din Oradea. Științe Economice, Editura Universității din Oradea, ISSN 1582-5450 (format electronic), ISSN 1222-569X (format tipărit).


The Journal of Languages for Specific Purposes

The Journal of Languages for Specific Purposes (JLSP) este un jurnal cu acces deschis care publică studii în domeniul Limbilor Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană şi italiană) şi a predării limbilor străine la diferite nivele academice ale specializărilor din diferite profesii sau domenii de studiu. Misiunea jurnalului este de a crea o platformă de comunicare pentru profesorii de limbi străine cu activitatea academică în domenii non-filologice şi doreşte să faciliteze schimbul de experienţă şi idei. Având în vedere specificitatea statutului intermediar între filologie şi alte domenii de specialitate, aceste cadre didactice, şi totodată cercetători, au nevoie de propriul forum pentru a exprima mai sus menţionata dihotomie şi pluralism. Acesta este rolul pe care îl asumă jurnalul, oferind ajutor autorilor în activitatea didactică prin schimbul de experienţă şi în acelaşi timp, oferind noi perspective şi prestigiu activităţii de cercetare pe care o întreprind.


Oradea Journal of Business and Economics

Oradea Journal of Business and Economics (OJBE) este un jurnal cu acces deschis, cu dublă recenzare, care publică cercetări din toate domeniile de afaceri şi ştiinţe economice. Jurnalul este publicat de către Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice (Domeniul economie) cu sprijinul Centrului de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă (CCCDD) şi Departamentul de Economie, din cadrul Facultății de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea. Misiunea jurnalului este de a publica lucrări de cercetare de cea mai înaltă calitate în administrarea afacerilor şi economie, inclusiv lucrări empirice, recenzii, contribuţii teoretice, de a facilita diseminarea rezultatelor de cercetare între profesori şi cercetători, de a contribui la dezvoltarea şi îmbunătăţirea practicii, şi de a promova rezultatelor de cercetare ale tinerilor cercetători doctoranzi.


România și provocările crizei economice. Răspunsul tinerilor cercetători, Volumul conferinţei studenţilor doctoranzi în Economie.

Anual în luna noiembrie, Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea găzduieşte Conferinţa studenţilor doctoranzi în Economie, un eveniment care permite studenţilor comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii, conştientizarea de către aceştia a responsabilităţii activităţii de cercetare şi a impactului acesteia, crearea unui forum de comunicare între doctoranzi. Lucrările prezentate la acest eveniment ştiinţific sunt publicate în volumul conferinţei la începutul anului următor.